Beschuldigd van verzekeringsfraude? Advocatenkantoor Phea helpt u verder!

Wordt u door uw verzekeraar beschuldigt van verzekeringsfraude, dan heeft dit vervelende gevolgen. Een ingrijpend gevolg is dat uw personalia in het Extern Verwijzingsregister (EVR) van de stichting CIS worden geplaatst. Dit wordt ook wel de ‘zwarte lijst’ genoemd onder de verzekeraars. Uw verzekeraar wil hiermee andere verzekeraars waarschuwen. Wordt u beticht van verzekeringsfraude, neem dan contact op met Advocatenkantoor Phea. Met deze registratie kunt u namelijk bijna nergens meer een (schade)verzekering afsluiten. Lukt het u wel, dan betaalt u torenhoge verzekeringspremies, terwijl de voorwaarden veel slechter zijn. Als advocaten gaan wij controleren of dit allemaal wel terecht is en welke voorwaarden er gelden voor de registratie van uw persoonsgegevens bij stichting CIS. Dit dient namelijk aan zeer strenge eisen te voldoen. Is de registratie niet geheel volgens de eisen, dan moet de CIS-registratie worden verwijderd.

Wanneer wordt er gesproken over verzekeringsfraude?

Laten we beginnen met de definitie van verzekeringsfraude. De definitie luidt: ‘Het opzettelijk misleiden van de verzekeraar met als doel om verzekeringsuitkering te verkrijgen, waarop anders geen recht bestond’. Er zijn daarbij vier vormen van verzekeringsfraude te onderscheiden.

Majoreren – Meer schade claimen dan de daadwerkelijk geleden schade
Fingeren – Doen alsof er schade is geleden of feiten verdraaien om de schade onder de dekking van de verzekering te laten vallen
Ensceneren – Opzettelijk veroorzaken van schade, zoals een opzet aanrijding
Onjuist beantwoorden – Vragen van de verzekeraar opzettelijk onjuist beantwoorden

Een belangrijk onderdeel van de definitie die steeds terugkomt is dus opzet. Verzekeringsfraude wordt daarom ook wel opzettelijke misleiding genoemd. Misleiding zonder opzet is dus géén verzekeringsfraude.

Voorwaarden registratie verzekeringsfraude EVR

Naast de definitie zijn uiteraard de voorwaarden voor een registratie belangrijk. Er zijn zeer strenge eisen aan EVR registratie. Rechters stellen dit keer op keer opnieuw vast, aangezien het vergaande gevolgen heeft voor iemand. De eisen staan onder andere in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Bovenal dient er sprake te zijn van een vaststaande verzekeringsfraude. Vermoeden is dus niet genoeg. Daarbij dient er sprake te zijn van een opzettelijke benadeling van de verzekeraar door de verzekerde om uitkering te krijgen, waarop anders geen recht bestond. De verzekeraar dient dus zorgvuldig onderzoek te doen naar de feiten om te controleren of er sprake is van bedrog. Goed luisteren is hierbij cruciaal, want het kan ook door onbegrip of een foutje zijn gebeurd dat iemand het schadeformulier niet geheel correct heeft ingevuld. Aan de verzekeraar de taak om eventueel opzet te bewijzen. Het gaat namelijk al snel over een misverstand dan wel vergissing in plaats van een opzettelijke benadeling. Helaas komen wij van Advocatenkantoor Phea maar al te vaak tegen dat de verzekerde ten onrechte wordt beticht van verzekeringsfraude, terwijl hier geen sprake van is. De registratie EVR bij stichting CIS dient dan ook te worden verwijderd.

Kies voor Advocatenkantoor Phea bij verzekeringsfraude

  • Verzekeringsfraude is moeilijk te bewijzen
  • De bewijsplicht ligt bij de verzekeraar
  • In veel gevallen sprake van een misverstand of vergissing
  • Dient sprake te zijn van een opzettelijke benadeling
  • Registratie EVR bij stichting CIS heeft vergaande gevolgen
  • Daadkrachtige advocaat voor het aanvechten van onterechte beschuldigingen verzekeringsfraude

Wordt u ten onrechte beschuldigd van verzekeringsfraude en wilt u dit juridisch aanvechten? Neem dan gelijk contact op met Advocatenkantoor Phea voor juridische bijstand. Bezoek onze website voor meer informatie en onze contactgegevens: advocatenkantoorphea.nl. Wij helpen u graag verder. 

Reageren is niet mogelijk